Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE 10.03. – 17.03. 2019

I Nd. Wlkp. 10.3   8.00 +Bronisław Kopeć w 11 r. śm.
8.00 Zm. rodziców i rodzeństwo z r-ny Świdurskich i Siekierków.
10.00 +Wiesław Pabjańczyk od kolegów brata z fabryki cukierków Kopernik.
10.00 +Anna Flicińska od Krzystzofa i Grzegorza Kuczyńskiego z r-mi.
11.30 +Monika Biernacka w 4 r. śm. od dzieci z r-mi.
17.00 +Marianna  Hryszkiewicz w 4 r. śm.
Poniedziałek 11.3 ———————–
Wtorek         12.3 7.30 +Kamil Klimek od Jolanty i Piotra Dobrowolskich z córką.
7.30 +Bogdana Paszkiewicz od kuzynek Urszuli i Barbary
17.00 +Halina w 77 r. śm. oraz Edmund i Marek Tyma.
Środa            13.3 7.30 +Jan Łozowski od rodz. Mitów z Rzeszowa.
7.30 +Anna Flicińska od Zakł. Pog. Matuszak.
17.00 +Stanisław Wróbel od szwagierki Marianny Jędrasik z rodz.
17.00 +Seweryna Strzyżewska od Jana Meszyńskiego i r-ny Piechockich.
+Wiktoria Marek od rodz. Piątkowskich i Biernackich z Krężoł.
+Michał Kwapich od Tadeusza Kwiatkowskiego z rodz.
+Marianna Waszkiewicz od r-ny Biernatów i Marii Próchnickiej.
+Bronisław Starobrat od Haliny Szymańskiej z rodz.
+Anna Flicińska od r-ny Lachów z Liszkowa.
+Wiesław Grzonkowski od Katarzyny z dziećmi z Rojewa.
+Kamil Klimek od Antoniego Bożka z r-ną.
+Anna Sudak od koleżanki Zofii z Tuczna.
+Eugeniusz Stefański od Reginy Stefańskiej, r-n. Piekło, Marczaków i Matelskich.
+Krystyna Wesołowska od Andrzeja Pabjańczyka z r-ną, mieszkańców ul. Podgórnej, Przemysława i Karola Ziółkowskich z r-mi.
Czwartek      14.3 7.30 +Ryszard Słaboszewski od Joanny Racinowskiej i Roberta Masznera.
7.30 +Leon Jankowski od wnuczki Agaty z r-ną.
17.00 +Krystyna Wesołowska od Honoraty Sierackiej z mężem i synami.
Piątek            15.3 7.30 +Bronisław Starobrat od rodz. Tańskich i Kutników.
7.30 +Leon Hak od Marii, Tadeusza Sadowskich, Agnieszki Rybińskiej, Jadwigi, Tomasza Dragon z r-mi.
17.00 +Genowefa Walkowiak od Zakł. Pog. Credo.
17.00 Rez.
Sobota           16.3 7.30 Nie ma Mszy św!!!
17.00 +Roman Świtała.
17.00 +Zbigniew Kochanek od rodz. Sieradzkich z mamą.
II Nd. Wlkp.   17.3 8.00 +Michał Hryszkiewicz w 1 r. śm. od ojca.
10.00 +Stefania i Józef Tomczak i Aleksander Jasiński. Rez
11.30 +Regina w 19 rocz. śm i Tadeusz Wesołowski.
11.30 +Stefania Wesołowska w 9 r. śm.
17.00 +Zbigniew Dzierżanowski w 5 r. śm. od r-ny.