Aktualności

Rozważania na Adwent – 2 tydzień


„Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: „oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki”, wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: „idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. (Mk 1, 1-8)

Powołanie Św. Jana było jedyne i wyjątkowe w swoim rodzaju. To On miał, poprzedzając Chrystusa, przygotować drogę dla Pana, poprzez pełne mocy nauczanie. Życie chrześcijańskie każdej i każdego z nas ma w sobie też elementy z „powołania Janowego”. Gdy świadczymy wobec innych o naszej wierze w Chrystusa słowami, a jeszcze lepiej działaniem, to przygotowujemy drogę na Jego przyjście. Drogę, którą przyjdzie Pan osobiście do czyjegoś serca.
Nasze przygotowanie na przyjęcie Chrystusa jest niezwykle istotne. Mówi nam o tym i pokazuje to swoim życiem Jan Chrzciciel. Prostujcie ścieżki dla Boga, przyjmujcie chrzest nawrócenia – mówi prorok. Jest to chrzest pokory, kiedy człowiek przyznaje się do swoich grzechów
i pragnie obmycia. Takim oczyszczeniem jest sakrament pokuty i pojednania, bo w nim wyrównujemy nasze pagórki pychy na przyjście Boga, który jest pokorny, objawiając się światu jako dziecko.
Pamiętajmy o tym w tym adwentowym czasie. Możemy skorzystać z Sakramentu Pokuty każdego dnia 20 minut przed poranną i 50 minut przed wieczorną Mszą św. Z racji przepisów epidemicznych nie będzie specjalnej spowiedzi adwentowej z udziałem innych kapłanów. Korzystajmy z tych możliwości, które w tej (jakże zmienionej) rzeczywistości, daje nam Pan.
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki!”