100-lecie parafii Aktualności

Modlitwa jubileuszowa

Modlitwa za naszą Parafię

Wszechmogący i miłosierny Boże!
Wdzięczni za 100 lat istnienia
naszej parafii w Złotnikach Kujawskich,
prosimy Cię o błogosławieństwo dla tych,
którzy ją tworzą – dla wiernych i duszpasterzy.
Polecamy Ci rodziny naszej parafii,
niech będą silne Twoją mocą.
Oddajemy Ci pod opiekę dzieci i młodzież,
aby ich wzrastanie ku prawdziwej dojrzałości
przebiegało zgodnie z Twoją wolą.
Modlimy się za chorych, starszych i samotnych,
abyś Ty sam był dla nich pociechą i umocnieniem.
Twojej łaskawości polecamy naszych kapłanów
i prosimy o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Ze szczególną mocą zawierzamy Ci tych,
którzy nie przyjęli dotąd orędzia zbawienia,
przemień ich serca i uczyń je miłymi sobie.
Zmarłych z naszej wspólnoty,
obdarz radością życia wiecznego.
Ojcze, przyjmij nasze pokorne oddanie się Tobie
i błogosław naszej parafii.
Święci Andrzeju Bobolo i Antoni z Padwy módlcie się za nami!
Amen

POBIERZ I WYDRUKUJ TEKST MODLITWY