GRUPY DUSZPASTERSKIE


W parafii działają następujące wspólnoty:

MINISTRANCI I LEKTORZY 

Określenie ministrant pochodzi od łac. „ministrare” – oznaczającego „służyć”. Ministrant to w naszej parafii chłopcy (którzy przystąpili do Sakramentu I Komuni Św.), którzy po stosownym ustanowieniu mogą uczestniczyć bliżej świętych obrzędów, tym samym reprezentując wiernych wokół ołtarza oraz pomagać celebransowi.

Spośród funkcji ministranckich można wyróżnić następujące:

 • ministrant ołtarza:
  • przynoszący dary ofiarne (minister missae),
  • posługujący do ksiąg (Mszał itp.) (minister libri),
 • ministrant kadzidła (turyferariusz),
 • ministrant łódki (nawikulariusz),
 • ministrant krzyża (krucyferariusz),
 • ministrant światła (ceroferariusz),
 • lektor
 • kantor
 • psałterzysta

ZOBACZ: GALERIA 

Opiekun: ks. Marcin Holak


SCHOLA ZŁOTE ANIOŁKI

Zespół wokalno-instrumentalny, który uświetnia śpiewem niedzielną liturgię mszy świętej dla dzieci i młodzieży o godz. 10.00.
Tego dnia zapraszamy również kandydatów/ki, chcący dołączyć do zespołu.

Opiekun: ks. Marek Chmara


 

ŻYWY RÓŻANIEC

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy. Żywy Różaniec składa się z żywych róż. Każda róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek Różańca, czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

Opiekun: ks. Marcin Holak


ZESPÓŁ CHARYTATYWNY

Opiekun: ks. Marek Chmara


RADA DUSZPASTERSKA

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. W realizacji swoich zadań Rada duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 § 2 KPK, uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka.

Za swój podstawowy cel Rada duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty.

Opiekun: ks. Marek Chmara


RADA EKONOMICZNA

W każdej parafii proboszcz ma obowiązek powołania Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych stosownie do postanowienia kan. 537 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Parafialna Rada ds. Ekonomicznych – dalej zwana Radą – jest organem doradczym proboszcza w zarządzaniu dobrami parafialnymi (nieruchomościami, ruchomościami oraz finansami), z zachowaniem postanowień kan. 532 KPK. Członkom Rady nie przysługuje prawo reprezentowania parafii i wypowiadania się w imieniu parafii. Spotkania Rady ekonomicznej zwołuje ks. proboszcz.

Opiekun: ks. Marek Chmara