Kolęda 2021/22

W tym szczególnym czasie chcemy Was zaprosić na Msze Święte kolędowe, sprawowane każdego dnia w intencji konkretnej grupy mieszkańców. W gronie rodzinnym i sąsiedzkim, przy śpiewie kolęd, będziemy modlili się o błogosławieństwo dla Was.
Prosimy, by każda rodzina spisała na kartce swoje intencje i prośby, i złożyła je przed Mszą do koszyka – wyczytamy je podczas modlitwy powszechnej. Uczestnicy Mszy św. kolędowych otrzymają pamiątkę. Dzieci otrzymają obrazki i wpisy do zeszytów.
Ze względów epidemicznych należy zabrać z domu własne naczynie z wodą – poświęcimy ją podczas Mszy św.
Istnieje możliwość zaproszenia kapłana do domu na indywidualną wizytę duszpasterską po mszy świętej kolędowej. Zaproszenie takie należy uzgodnić z kapłanami telefonicznie (52 351 72 06) lub w biurze parafialnym najpóźniej na 3 dni przed terminem wskazanym w poniższym harmonogramie.