Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY – 31.12

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY – 31.12. 2017. UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI – 01.01.2018

 

Wszystkim Drogim Parafianom i Sympatykom naszego kościoła  składamy najserdeczniejsze życzenia,  aby nowy Rok Pański obfitował w Boże błogosławieństwo i był przeżywany w świadomości,  że dzięki łasce Pana, jeśli otworzymy się na Jego działanie, będziemy nieustannie obdarowywani i napełnieni Duchem Świętym.                                                        Duszpasterze.

  1. W niedzielę o godz. 17.00 Msza św. dziękczynna za kończący się Rok Pański 2017.
  2. Pierwszego stycznia obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W tym dniu jako katolicy jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii. Msze św. o godz. 10.00, 11.30 i 17.00.
  3. Trwa duszpasterskie nawiedzenie rodzin. Na kolędzie pragniemy spotkać się  w miarę możliwości ze wszystkimi domownikami na wspólnej modlitwie        i rozmowie. Prosimy, aby uczniowie wszystkich typów szkół mieli przygotowane zeszyty z religii. Plan całej kolędy dostępny jest w gablocie i na parafialnej stronie internetowej.
  4. Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Święto Trzech Króli rozpoczniemy liturgicznie obchodzić już w piątek na Mszy o godz. 17.00. W sobotę Eucharystie według porządku niedzielnego. W tym dniu zbieramy ofiary do puszek na działalność misyjną Kościoła. Przed nabożeństwami będzie można nabyć kredę  i kadzidło rozprowadzane przez nasz parafialny zespół charytatywny. Poświęcenie podczas każdej Mszy św.
  5. Msze św. z niedzieli Chrztu Pańskiego w dniu 7 stycznia o godz. 8.00, 10.00, 11.30 i 17.00. Zwracamy uwagę, że Eucharystia w sobotę 6 stycznia o godz. 17.00 sprawowana będzie jeszcze z Uroczystości Objawienia Pańskiego.
  6. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary.     
  7. Przypominamy że zgodnie art. 7  ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych         po 20 latach należy przedłużyć pokładne.
  8. Jak już podane zostało na parafialnej stronie internetowej 26 grudnia ktoś            w godzinach popołudniowych zabrał ofiary składane przy żłóbku. Informujemy o tym z wielkim żalem. Dla niektórych kościół nie jest już niestety miejscem świętym, wymagającym szczególnego uszanowania.
  9. Bożemu miłosierdziu polecamy sp. Ryszarda Słaboszewskiego. Dobry Jezu…