Konkurs dla dzieci i młodzieży

ZGŁOSZENIA KONKURSOWE

Jeśli zapoznałeś się już z regulaminem konkursu (patrz poniżej) i masz gotową prace konkursową, kliknij
na poniższy link i wgraj pliki:

https://forms.gle/no9iVyYY5uQ8VVuf9


REGULAMIN KONKURSU

„Czy pamiętasz jak to było…” – 100 lat parafii w Złotnikach Kujawskich

Celem konkursu jest zacieśnienie więzów wspólnotowych i rodzinnych, ukazanie naszej wdzięczności wobec dziedzictwa, jakie przekazali nam Ci, którzy przez sto lat tworzyli kościół
i parafię w Złotnikach Kujawskich. Uczestnicy konkursu mają pogłębić swoją wiedzę historyczną, umiejętności prowadzenia wywiadów, pracy ze źródłem historycznym jakim jest historia mówiona.

§ 1.  Organizator

Organizatorem konkursu jest parafia pw. Św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego z Padwy w Złotnikach Kujawskich. ul. Kościelna 8, 88-180 Złotniki Kujawskie, www.parafiazlotniki.pl, biuro@parafiazlotniki.pl

§ 2.  Uczestnicy

Konkurs przeznaczony jest dla  dzieci i młodzieży od 10-18 lat.
Do udziału w konkursie wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna.

§ 3.  Zadanie konkursowe

 1. Przeprowadź wywiad z najstarszą osobą w swojej rodzinie (babcia, dziadek pradziadkowie lub ich rodzeństwo), która pochodzi lub mieszka w parafii Złotniki Kujawskie.

2. Wykorzystaj poniższe pytania pomocnicze, lub stwórz/dodaj własne:

– Jak długo nasza rodzina związana jest z parafią w Złotnikach Kujawskich?

– Jakie jest Twoje najmilsze wspomnienie związane z parafią?

– W którym roku się urodziłeś/aś?

– Jakie sakramenty przyjąłeś/aś w parafii z Złotnikach Kujawskich?

– Jakie imiona otrzymałeś/aś na Chrzcie Świętym? Dlaczego właśnie te?

– Jak w Twoich czasach wyglądały: lekcje religii, chrzty, pogrzeby, procesje Bożego Ciała…?

– W jakim stroju przystępowało się w Twoich czasach do I komunii świętej?

– Czy uczestniczyłaś aktywnie w jakichś wspólnotach parafialnych np. ministranci, grupa oazowa, chór, grupa pielgrzymkowa? Jakie masz związane z tym wspomnienia?

– Na która godzinę zazwyczaj chodziłaś/eś na Mszę świętą?

– Czy msze święte niedzielne odprawiane były tak jak dziś? Czy były po polsku, czy komunię św. przyjmowało się na stojąco?

– Jakie pieśni najczęściej śpiewało się w Wielkim Poście?

– Jakiego księdza z naszej parafii zapamiętałaś najbardziej? Dlaczego?

 • Wywiad możesz nagrać na dyktafon (sam dźwięk) lub wideo. Następnie spisz treść wywiadu i zredaguj go. Plik dźwiękowy lub wideo możesz zmontować w dowolny sposób, wycinając jego fragmenty, łącząc dźwięk z dowolnym obrazem/zdjęciami.

§ 4   Zgłoszenie konkursowe

 1. Twoja praca konkursowa powinna zawierać:

wypełnioną metrykę

zawierającą:

imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła, zgoda rodziców, imię nazwisko osoby z którą rozmawiasz,   RODO (uczestnika konkursu i osoby nagrywanej), wiek osoby nagrywanej, miejsce urodzenia, parafia chrztu, parafia I komunii św.

– spisaną treść wywiadu (zredagowaną) w pliku word.

– plik dźwiękowy lub wideo (format *.wav, *.mp3, *.avi, *.mp4)

– Twoją fotografię z osobą, z którą przeprowadzasz wywiad (opcjonalnie)

 • Komplet dokumentów (patrz: „praca konkursowa”) wgraj w ramach formularza na stronie

www.parafiazlotniki.pl/konkurs lub przekaż nauczycielowi na nośniku cyfrowym (pendrive, karta SD, płyta CD)

§ 5 Terminy

 • Konkurs trwa od 10 września do 30 listopada 2023:

– zgłoszenia konkursowe od 10 września do 21 listopada 2023

– obrady jury konkursowego 21-26 listopada 2023

– ogłoszenie wyników  27 listopada 2023 na stronie www.parafiazlotniki.pl

– wręczenie nagród: po ustaleniu z laureatami

§ 6  Jury

 • Jury konkursowe wyróżni 2 prace konkursowe w 2 kategoriach wiekowych:
  kategoria 1: 10-14 lat
  kategoria 2: 5-18 lat

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody za uczestnictwo.

 • W skład jury wchodzą:
  ks. kan. Marek Chmara, proboszcz parafii

– reprezentant  SP w Złotnikach Kujawskich

– reprezentant Rady Jubileuszu 100-lecia parafii

 • Decyzje jury podejmowane są większością głosów
 • Jury ocenia:
  – zgodność pracy z celem konkursu, samodzielność pracy, atrakcyjność przekazu audio-wizualnego