Ks. Zenon Niziółkiewicz – syn parafii

Ksiądz ZENON NIZIÓŁKIEWICZ urodził się 14 czerwca 1907 r. w Długiej Wsi. Jego rodzicami byli wielkopolscy nauczyciele. Wychowywany był w duchu patriotyzmu i głębokiej religijności. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Antoniego Laubitza 14 czerwca 1930 r., w dniu swoich 23. urodzin. Jest pierwszym kapłanem, który parafii w Złotnikach Kujawskich odprawił swoją mszę prymicyjną. Miało to miejsce 17 czerwca 1930 roku . Dziś powiedzielibyśmy, że to syn naszej parafii. Rodzice księdza Zenona zamieszkiwali w Gniewkówcu, jego ojciec, Paulin Niziółkiewicz był nauczycielem i kierownikiem tamtejszej szkoły. Ksiądz Zenon pochodził z licznej rodziny, miał 8 braci i 2 siostry. Po prymicjach rozpoczął pracę jako wikariusz w Strzelnie, a w 1935 roku objął parafię w Słaboszewie. Tam zastała go wojna i znalazł się na liście aresztowanych przez Niemców. Za namową mieszkańców uciekł. Jednak, gdy był pod Strzelnem przypomniał sobie fragment ewangelii Św. Jana o dobrym pasterzu: „Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza”. Jak opowiadają świadkowie, ksiądz Zenon zeskoczył z wozu i wrócił do Słaboszewa. Tam został wydany Niemcom. 15 września 1939 roku został aresztowany i wywieziony wraz z innym więźniami do Mogilna. 24 września w Świerkówcu koło Mogilna miała miejsce egzekucja. Ksiądz Zenon do końca stał z różańcem w ręku i udzielał rozgrzeszenia innym więźniom. Niemcy, połamali mu obie ręce i szydzili z niego: „Patrz na twoich zbrodniarzy! Jeżeli jesteś zastępcą Chrystusa, to spraw, żeby ci wstali!”. Ksiądz Zenon został zabity strzałem w głowę i padł do wspólnej mogiły. Miał 32 lata. Po wojnie dokonano ekshumacji pomordowanych. Ks. Zenona Niziółkiewicza zidentyfikowano po różańcu w ręku. Jego parafianie ocenili go jako bohaterskiego patriotę, który nie opuścił swych owiec, księdza który umarł jako męczennik za wiarę i za Ojczyznę.

Proboszcz parafii w Słaboszewie, ksiądz Sławomir Hekiert złożył na ręce księdza Prymasa wniosek o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego księdza Zenona Niziółkiewicza, męczennika, który swoje kapłaństwo zaczynał w Złotnikach Kujawskich.

(historia opisana na grupie społecznościowej „Złotniki na Starej Fotografii”)

artykuł na temat męczeńskiej śmierci ks. Niziółkiewicza znajduje się rónież na portalu Pałuki.TV:

http://palukitv.pl/teksty/ludzie-paluk-i-zm/23803-pamieci-ks-zenona-niziolkiewicza.html