Zespół charytatywny

Informacja o działalności Zespołu Charytatywnego,  funkcjonującego przy parafii Św. Andrzeja Boboli i Św. Antoniego z Padwy w  Złotnikach Kujawskich.

Obecnie funkcjonujący  Zespół Charytatywny został powołany w 2008 roku  tj. 12 lat temu  przez ówczesnego proboszcza ks. Józefa Jędrusika.  Głównym celem  działalności tego zespołu jest pomoc  osobom potrzebującym.

Na przestrzeni 12  lat  funkcjonowania zespołu przeprowadzono  zbiórkę pieniędzy dla:

 • pogorzelców ze Złotnik Kujawskich, którym w wyniku pożaru  uległy znacznemu zniszczeniu zajmowane dotąd mieszkania,
 • pogorzelców z Gniewkówca,  którym spalił się dom,
 • poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi: w Haiti ,Turcji  i Filipinach
 • Syrii ogarniętej wojną domową
 • chrześcijan na Wschodzie
 • kościoła na Wschodzie
 • ofiar huraganu
 • powodzian
 • najuboższych w naszej parafii
 • niepełnosprawnego dziecka na dofinansowanie zainstalowania windy zewnętrznej
 • osób chorych  na nowotwory i cierpiących z powodu wypadków
 • osób opiekujących się niepełnosprawnymi członkami rodzin.

 Otoczyliśmy ich opieką finansową oraz na ile to było możliwe moralną, aby lepiej znosiły swoje trudności.
Zespół Charytatywny wszystkie pozyskane fundusze  przekazał osobom prywatnym oraz instytucjom i  organizacjom,  rzecz  których  były zbierane.

Na bieżącą działalność Zespołu Charytatywnego pozyskiwano środki  od księży proboszczów, osób fizycznych  oraz skarbonki Świętego  Antoniego, która funkcjonuje od 13 czerwca 2015r.

Zespół udzielił pomocy finansowej osobom na:

 • zakup pieca i naprawę dachu 
 • zakup węgla  – na łączną  kwotę  18 061 zł
 • zakup żywności, środków czystości i środków chemicznych
 • zakup leków  za kwotę   ok. 3595 zł
 • zakup drewna  
 • zakup wózka na zakupy dla osoby niepełnosprawnej
 • zakup książek
 • zakup paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla osób potrzebujących i starszych.
 • Ponadto przekazano  nieodpłatnie drewno pozyskane z wycinki na cmentarzu 4 osobom.

Jednocześnie, pamiętając o  osobach starszych,  zespół przed Bożym Narodzeniem  przygotował paczki dla osób starszych  a także w ramach „Charytatywnej Tytki” – paczki dla osób potrzebujących. Jednocześnie członkowie zespołu włączyli się w dzieło „Szlachetnej paczki”.

Zespół  przygotował również :

 • torebki z kredą i kadzidłem na uroczystość Trzech Króli
 • chlebki wielkanocne do święconki
 • palmy wielkanocne.

Angażujemy się w porządkowanie terenu wokół kościoła  – grabienie trawników, nasadzanie kwiatów przy grocie Matki Bożej i Krzyżu  Misyjnym, a wcześniej również w sprzątanie kościoła.

Zespół Charytatywny przy parafii Św. Andrzeja Boboli i Św. Antoniego z Padwy w Złotnikach Kujawskich jest szczególnie wrażliwy na potrzeby ludzi pokrzywdzonych przez los.

Otoczyliśmy opieką ludzi chorych – szczególnie z chorobami nowotworowymi  oraz  starszych, rodziny wielodzietne i  niezaradne życiowo.   Pomoc udzielana jest w miarę pozyskiwanych środków finansowych. Z każdym rokiem te potrzeby są inne.
Dzięki  zaangażowaniu księży proboszczów byliśmy  w stanie zapewnić opiekę najbardziej potrzebującym.

Otaczamy również modlitwą i wsparciem duchowym osoby chore i cierpiące. Często jest to pomoc ważniejsza od tej materialnej. Zapoznając się z trudną sytuacją parafian przeprowadzamy rozmowy  celem ustalenia pomocy, która w danej chwili jest niezbędna.

Dzięki rządowemu programowi 500+  zmniejszyło się  ubóstwo  oraz bieda wśród dzieci. Pomoc Zespołu Charytatywnego w najbliższym czasie  ulegnie zapewne pewnej modyfikacji.

   Złotniki Kujawskie, listopad 2020