GRUPY DUSZPASTERSKIE

W parafii działają następujące wspólnoty:

MINISTRANCI I LEKTORZY 

Określenie ministrant pochodzi od łac. „ministrare” – oznaczającego „służyć”. Ministrant to w naszej parafii chłopcy (którzy przystąpili do Sakramentu I Komuni Św.), którzy po stosownym ustanowieniu mogą uczestniczyć bliżej świętych obrzędów, tym samym reprezentując wiernych wokół ołtarza oraz pomagać celebransowi.

Spośród funkcji ministranckich można wyróżnić następujące:

 • ministrant ołtarza:
  • przynoszący dary ofiarne (minister missae),
  • posługujący do ksiąg (Mszał itp.) (minister libri),
 • ministrant kadzidła (turyferariusz),
 • ministrant łódki (nawikulariusz),
 • ministrant krzyża (krucyferariusz),
 • ministrant światła (ceroferariusz),
 • lektor
 • kantor
 • psałterzysta

ZOBACZ: GALERIA 

Opiekun: ks. Marcin Holak


SCHOLA ZŁOTE ANIOŁKI

Zespół wokalno-instrumentalny, który uświetnia śpiewem niedzielną liturgię mszy świętej dla dzieci i młodzieży o godz. 10.00.
Tego dnia zapraszamy również kandydatów/ki, chcący dołączyć do zespołu.

Opiekun: ks. Marek Chmara


ŻYWY RÓŻANIEC

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy. Żywy Różaniec składa się z żywych róż. Każda róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek Różańca, czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

Opiekun: ks. Marcin Holak


ZESPÓŁ CHARYTATYWNY

Głównym celem  działalności tego zespołu jest pomoc  osobom potrzebującym. Na bieżącą działalność Zespołu Charytatywnego pozyskiwano środki  od księży proboszczów, osób fizycznych  oraz skarbonki Świętego  Antoniego, która funkcjonuje od 2015r.

Opiekun: ks. Marek Chmara

Dowiedz się więcej o zespole charytatywnym


RADA DUSZPASTERSKA

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. W realizacji swoich zadań Rada duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 § 2 KPK, uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka.

Za swój podstawowy cel Rada duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty.

Opiekun: ks. Marek Chmara


RADA EKONOMICZNA

W każdej parafii proboszcz ma obowiązek powołania Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych stosownie do postanowienia kan. 537 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Parafialna Rada ds. Ekonomicznych – dalej zwana Radą – jest organem doradczym proboszcza w zarządzaniu dobrami parafialnymi (nieruchomościami, ruchomościami oraz finansami), z zachowaniem postanowień kan. 532 KPK. Członkom Rady nie przysługuje prawo reprezentowania parafii i wypowiadania się w imieniu parafii. Spotkania Rady ekonomicznej zwołuje ks. proboszcz.

Opiekun: ks. Marek Chmara