Aktualności

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Akt Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

W poniedziałek 9.04 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Podczas Mszy Św. o godz. 18.00 w naszej parafii będzie można dokonać uroczystego aktu Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa adopcja jest przyjęciem w modlitewną opiekę jednego dziecka, któremu grozi śmierć
w łonie matki. Imię tego dziecka znane jest jedynie samemu Bogu. Modlitwą zostaje otoczone nie tylko poczęte dziecko, ale również jego rodzice, aby przyjęli je z miłością i dobrze wychowali.
Duchowa adopcja trwa 9 miesięcy i polega na codziennym rozważaniu/odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Po zdecydowaniu się na duchową adopcję należy złożyć przyrzeczenie.
Przyrzeczenie duchowej adopcji składane jest podczas uroczystości w parafii wobec kapłana według odpowiedniego obrzędu z należną „oprawą liturgiczną”. Tradycyjnie akt ten ma miejsce  w dzień Zwiastowania Pańskiego a duchowa adopcja trwa przez
9 miesięcy do Bożego Narodzenia.
Dokonaj aktu Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego podczas Mszy Świętej
w poniedziałek 9 kwietnia 2018 roku, o godz. 18.00.