Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 08.07.2018.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XIV NIEDZIELA  ZWYKŁA – 08.07.2018.

  1. W tym tygodniu Msze św. będą odprawiane rano i wieczorem, oprócz wtorku kiedy Eucharystia będzie tylko rano o godz. 8.00 i soboty tylko wieczorem.
  2. Przypominamy, że biuro parafialne jest czynne od poniedziałku do piątku po Mszach św.
  3. Informujemy, że wykonano inwentaryzację naszego cmentarza parafialnego. W związku z tym bardzo proszę, aby sprawdzić, czy wszystkie dane na stronie internetowej są właściwe, tj. czy są właściwie zapisane dane pochowanych, czy zgadzają się daty (nie zawsze data na nagrobku jest właściwa, gdyż inne dane są w księgach), czy wszyscy pochowani są dopisani do grobu. Można to zobaczyć na naszej parafialnej stronie internetowej: www.parafiazlotniki.pl – zakładka – Cmentarnik. Bardzo proszę o zgłaszanie się do biura parafialnego w godzinach jego pracy w celu wyjaśnienia ewentualnych nieścisłości i braków. Np. są groby, na których nie ma żadnych informacji o pochowanych lub informacje są niepełne. W przypadku, jeśli w systemie wyświetla się grób na czerwono, a wszelkie sprawy opłat są na bieżąco uregulowane prosimy również o kontakt i zostanie to natychmiast uwzględnione. Informuję również iż nie przewiduje się pobierać żadnych kar i opłat zaległych powyżej 10 lat. Aktualnie prolongata miejsca na 20 lat wynosi 400 zł.
  4. „Bóg zapłać’ za wszystkie złożone ofiary.
  5. Potrzebna jest ziemia na zagospodarowanie terenu przy plebani (posianie na niej trawy). Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.
  6. Zachęcamy do nabycia i czytania „Przewodnika Katolickiego”. Cena 5 zł.
  7. Miłosierdziu Bożemu polecamy śp. Leonarda Tabaczyńskiego i wszystkich naszych bliskich zmarłych polecanych w wymieniankach rocznych. Dobry Jezu…