Aktualności Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 14.07. 2019.

 

  1. W tym tygodniu w dni powszednie Msze św. tylko wieczorem o godz. 18.00. W poniedziałek Eucharystii nie będzie.
  2. Informujemy, że z przyczyn techniczno-administracyjnych nasza parafialna strona internetowa będzie dostępna dopiero w następnym tygodniu.
  3. W przyszłą niedzielę 21 lipca tradycyjnie już gościć będziemy pielgrzymów     z diecezji bydgoskiej. Wszystko odbywać się będzie zgodnie z wypracowanym od lat planem. Zapraszamy w imieniu pielgrzymów do naszego kościoła na wspólne czuwanie o godz. 20.00 i Apel Jasnogórski o gody. 21.00. Przyjmijmy pielgrzymów jak zwykle serdecznie z otwartymi sercami. Już dzisiaj za to składamy podziękowanie staropolskim: „Bóg zapłać!”
  4. W środę zostały wywiezione śmieci z naszego cmentarza. Koszt załadunku, transportu i odbioru na składowisku wyniósł prawie 4000 zł ( 3845,17). Takie transporty odbywają się teraz dwa razy do roku. Śmieci jest coraz więcej, co podobno świadczy o wzroście zamożności, ale też zwiększają się koszty. Aktualnie cena za 1 tonę wynosi ok. 290 zł brutto, a było tym razem 10 ton 640 kg. Wzrosła też cena za 1 tonę odpadów zmieszanych, częściowo nie ulegających biodegradacji o ok. 30%. Prosimy o racjonalną gospodarkę odpadami, o wyrzucanie ich od końca miejsca do tego przeznaczonego i o zwracanie uwagi osobom, które pozbywają się tam odpadów nie pochodzących z cmentarza.
  5. We wtorek 30 lipca w przychodni przy ul. Strażackiej odbędą się badania kardiologiczne. Szczegóły na plakacie w gablocie.
  6. „Bóg zapłać” za wszystkie złożone ofiary. Dzisiaj składka inwestycyjna.
  7. Zachęcamy do lektury „Przewodnika Katolickiego”. Cena 6 zł.