Ks. Roman Waszkiewicz

 

 

Ks Roman Waszkiewicz urodził się 16 XI 1959 r. w Złotnikach Kujawskich, syn Feliksa i Marianny. Studia w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie odbył w okresie od 15 IX 1978 r. do 2 VI 1984 r. Święcenia diakonatu otrzymał w dniu 9 X 1983 r. Święcenia kapłańskie 2 VI 1984 r. w Gnieźnie.

Jako wikariusz pracował od 1 VII 1984 r. do 30 VI 1985 r. w parafii p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie. W okresie od 1 VII 1985 r. do 31 VIII 1990 r. odbył studia specjalistyczne w Instytucie Katolickim w Paryżu.

W latach 1990-1993 był Sekretarzem Polskiej Misji Katolickiej we Francji, a następnie duszpasterzem regionalnym Polskiej Misji Katolickiej w Mulhouse (Francja) 1993-1995.


Od 1996 r. był asystentem parafii Świętej Trójcy w Windsor (Kanada). W roku 2003 został proboszczem tejże parafii. Był redaktorem gazety parafialnej „Wspólnota” w Windsor oraz autorem artykułów w „Głosie Katolickim” (Paryż).
W roku 2005 został Kapelanem Jego Świątobliwości. Zmarł 22 marca 2009 r. Miał 49 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Złotnikach Kujawskich.

 

 

 

Zdjęcia z pogrzebu