Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE– 25 GRUDNIA 2018.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO – 25 GRUDNIA 2018.

  1. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim osobom i instytucjom, które osobiście, listownie czy drogą elektroniczną złożyli nam świąteczne życzenia.
  2. Bóg zapłać tym, którzy w wieloraki sposób przyczynili się do przygotowania świątecznego wystroju naszego kościoła.
  3. Podziękowania dla osób, które zaangażowały się w akcję „Szlachetna Paczka”, oraz członkiniom naszego parafialnego zespołu charytatywnego za pomoc udzieloną przed świętami potrzebującym. Bóg zapłać wszystkim, którzy to dzieło wspierają darami materialnymi.
  4. Tak jak po Pasterce, także i dziś po Mszach św. zbieramy do puszek ofiary na fundusz ochrony życia, a w drugie święto zbieramy na KUL.
  5. W drugi dzień świąt Msze św. według porządku niedzielnego.