Aktualności

Ks. Józef Jędrusik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Józef Jędrusik urodził się 12.09.1942 roku. Po studiach filozoficzno-teologicznych w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, w dniu 6 czerwca 1970 roku przyjął święcenia kapłańskie. Do pracy duszpasterskiej został skierowany najpierw do parafii w Ludziskach, a następnie po trzech latach do  parafii pw. św. Mikołaja w Łabiszyne. W latach 1981-1986 był wikariuszem parafii w Nakle, gdzie m.in. objął opieką duszpasterską chór, mający wieloletnią, jeszcze przedwojenną tradycję.  Z jego inicjatywy zespół zmienił nazwę na Soli Deo – na cześć zmarłego Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, który zamieścił w swym herbie słowa Soli Deo (Jedynemu Bogu).

Ks. Jędrusik był proboszczem m.in. parafii w Raczkowie, do której należała zabytkowa drewniana świątynia, która wymagała szczególnej opieki konserwatorskiej. Zasłynął m.in. jako opiekun parafialnego klubu piłkarskiego w Kakulinie .
W latach 2002-2017 roku był proboszczem parafii w Złotnikach Kujawskich.  W 2009 roku ks. Józef Jędrusik dołączył do grona Kanoników Gremialnych Kapituły św. Floriana w Chodzieży. Sprawował także przez wiele lat funkcję dziekana dekanatu złotnickiego. Objął również funkcję dekanalnego referenta Misyjni Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Parafianie zapamiętali go jako bardzo dobrego i doświadczonego duszpasterza, który potrafił zarówno dbać o potrzeby związane z utrzymaniem pięknej, zabytkowej świątyni, jak i być blisko spraw mieszkańców Złotnik, angażując się w budowę silniej duchem wspólnoty parafialnej. 

Uzyskując wiek emerytalny w 2017 roku, po 15 latach sprawowania funkcji proboszcza, zgodnie z prawym kanonicznym przeszedł za zgodą Metropolity Gnieźnieńskiego w stan spoczynku.